Starten på historien

Gården ble begynt ryddet i 1721 av en arbeider ved Røros Kobberverk; Jacob Mogensen Catz. Jacob var av tysk opprinnelse, og han giftet seg med Anne Olsdatter fra Galåen.

Den første generasjonen på gården var meget driftige og flinke brukere, og ved skiftet etter dem i 1780 hadde de en hingst, en kjøreokse, 8 kyr og 6 sauer. Senere opp gjennom generasjonene har det gått litt opp og ned, kanskje mest ned. Flere generasjoner drev blant annet transport for kobberverket og handelsmennene på Røros i tillegg til drifta av gården. Jakt var også en viktig attåtnæring.

Sist på 1800-tallet skjøt Hans Ingulfsen (6. generasjon) enkelte år mellom 500 og 600 ryper i året! I 1937 ble gården solgt ut av slekta på dødboauksjon. Ingulfs far, Hans var da 15 år og ønsket å overta gården etter sin bestemor, men resten av familien ønsket ikke det. Etter hvert gikk han til odelssak, og etter en lang og vanskelig sak fikk han i 1946 kjøpt eiendommen tilbake til slekta.

Gården drives i dag av 9. og 10. generasjon og har mottatt flere priser for sine produkter.

Eggproduksjon

Eggproduksjon er i dag hovedproduksjonen, og den startet i 1976 med 850 høner i bur i 2. etg over det nye kufjøset. Eggproduksjonen er senere utvidet 6 ganger, og i dag er det 15.000 frittgående høner fordelt på to eiere.

Gården har 2 eggpakkerier der egga kvalitetskontrolleres og sorteres med det samme de er verpet, og deretter leveres de direkte til butikker og storhusholdninger. Det gir forbrukeren ferskere og bedre egg. I tillegg fores hønene med et nøye utvalgt vegetabilsk spesialfòr med ekstra mais. Dette gir plommene den knallgule og friske fargen, og den populære, gode smaken.

Vi har et eget døgnåpent eggutsalg ved det ene eggpakkeriet, der kan du plukke de eggene du vil ha- og betale med Vipps eller kontant.

Mjølkeproduksjon

Mjølkeproduksjon var fra starten i 1721 og fram til 2007 basisen med en produksjon på ca 200.000 liter mjølk de siste åra.

I 2007 ble mjølkeproduksjonen lagt inn i Galåen Samdrift DA og flyttet til et stort moderne fjøs like ved gårdstunet. Fjøset har en besetning på ca 340 dyr, og det produseres ca 800 000 liter mjølk i året. Vel 150 000 liter går til egen foredling på gården.

Gårdskjøkkenet ble bygget i 2003, og målsetningen var å foredle noe av alle gårdens råvarer, slik som egg, mjølk, storfekjøtt og hønsekjøtt. Der produseres bl.a. RørosOst, RørosIs, RørosKake og kjøttprodukter.

Kjøkkenet er senere påbygd flere ganger, der siste endring er et helt nytt modningsrom for Rausjødalsosten.

Vi har et gårdsutsalg på gården, som er åpent i arbeidstid og noen ekstra dager på sommeren. På sommeren kan man hilse på hønene og mate og kose med småkalvene ved tunet. Her kan man også sette seg ned på benker utenfor utsalget, og nyte en kopp kaffe og utvalgte smaker av RørosIs fra kuleisdisken vår.