RenNeo på Galåvolden Gård

Bøndene i Galåen skal kutte klimautslippene med 30 %, det uten å redusere produksjonen. Spennende tider i møte, og det er ikke lenger kun en visjon om å få til store kutt i klimautslippene fra produksjon av mjølk og kjøtt. Nå er den første «gullmøkka» spredd ut på jordene til gården og Galåen Samdrift, og vi er den første fullskala-piloten, som foreløpig har fått navnet «Gullmøkka» (ReNeo). Med hjelp av energi fra lokale fornybare kilder skal en maskin hente ut nitrogen fra lufta og tilføre den til kumøkka.

I løpet av året skal det komme solpanel og vindseil på gården, dette er fornybar energi som skal brukes til å drive produksjonen av den rene nitrogenmøkka (Neo). Bruken av energien skal optimaliseres med intelligent robotstyring.

Lars Jacob på Galåvolden Gård er en av fire lokale bønder som er med i Galåen Samdrift, og synes dette arbeidet er et skritt i riktig retning. «Dette er et utrolig spennende prosjekt, og både vi som forbrukere og landbruksnæringen må jakte på de bærekraftige løsningene. Kjøttforbruket i Norge tror vi ikke vil gå gjennom noen vesentlig reduksjon, derfor er det viktig å kunne bidra til å redusere klimautslippene for hver porsjon betydelig. At «Gullmøkka» som spres ut på jordene er luktfri, er heller ikke en ulempe. Dette gavner både naboer og oss sjøl, da den kan spres uansett hvordan været er«.

RenNeo

ReNeo er et samarbeid mellom N2 Applied og Ren Røros. På Galåvolden Gård har vi tradisjon for å tørre å være nytenkende, og nå er vi med på å representere de første som prøver ut den nye teknologien. Vi har blitt mer og mer opptatt av bærekraft i alle ledd, dette gjelder fra produksjon av mjølk og kjøtt til de ferdige produktene helt ut til butikk. Vi jobber hardt for å unngå matsvinn, og vi prøver å utnytte de ressursene vi har rundt oss på best mulig måte. Lokal verdiskapning i fht arbeidsplasser er viktig, og å samarbeide med andre mot et felles mål. Dette prosjektet er et godt eksempel på det, og vi føler oss heldige som kan være med som en viktig pilot inn i et så stort løft for å redusere klimautslipp.

Landbruket har forpliktet seg til å redusere utslippene av CO2-ekvivalenter med fem millioner tonn innen 2030. Nå kan det gjøres uten å redusere produksjonen. N2 Applied har utviklet en enhet som tilfører nitrogen fra lufta til vanlig kumøkk, samtidig som all metan og ammoniakk fjernes. I tillegg til å fjerne CO2, fjernes også lukta.

Målet med ReNeo er å redusere klimautslippet fra produksjonen av melk og kjøtt – uten å redusere produksjonen. Forsøkene viser at utslippene kan reduseres med 30 prosent. En slik reduksjon er nødvendig for at landbruket skal nå klimamålene som er satt for 2030

 

Lokal sirkulærøkonomi

For Galåen Samdrift er målet å erstatte all kunstgjødsla med den foredlede naturmøkka, hvis det er mulig. Nå er enheten som foredler kumøkk med nitrogen på plass. Feltforsøk har vist at det gir en økning på 40 prosent i produksjonen sammenlignet med vanlig kumøkk. Foreløpig står enheten i en konteiner, men neste år har den trolig fått sitt eget bygg.

Nå er de i gang med å montere solcellepaneler med lavt klimaavtrykk på gården. Det er fornybar energi som skal brukes for å drive produksjonen av den rene nitrogenmøkka (NEO – Nitrogen Enriched Organic fertilizer). Bruken av energien skal optimaliseres med intelligent automatisering. Styringen skal ta hensyn til variasjoner i kraftpris over timer og døgn, mulighet for lokal effektstyring, kort sagt når er det mest gunstig å benytte strøm til nitrogenproduksjon.